مکالمه کوتاه مدت

  • کد مطلب 100060

آشنایی با دوره:

  • میانگین زبان آموزان در هر دوره 7 نفر می باشد.
  • این دوره توسط اساتید محترم دانشگاه وNative در موسسه کانون زبان کوثر برگزار می شود که تسلط کامل دارند.
  • زبان آموزان می توانند پس از گذراندن دوره 7 ماهه ، انگلیسی را بصورت روان و پیوسته صحبت کنند.
توجه: زبان آموزان پس از گذراندن سطح میانی ((Intermediate می توانند در سفرها یا مصاحبه شغلی از زبان انگلیسی استفاده کنند.
آشنایی با کتب این دوره:

کتاب های Express Ways & Tactics For Listening جهت تقویت مهارت گفتاری-شنیداری، کتاب oxford word skills افزایش دامنه لغات  به همراه تمارین کتاب، کتاب  Key Words For Fluency   تقویت Collocation  (عبارتی مثل Make a mistake)، آموزش ساختار کلمه(اسم،صفت،...)،آموزش لغات کاربردی، در صورت نیاز آموزش  Absolutely Essential words 504     
توسط  استاد محترم دانشگاه تهران (دارای مدرک دکتری آموزش زبان انگلیسی)

مطالب و مقالات مرتبط با: Conversation