آدرس: کرج - مهرشهر - ابتدای بلوار ارم - قبل از خیابان رسولی روبروی درب باغ سیب - جنب آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری سبزرایانه
شماره تماس:  33304346 - 33302730  (026)
ایمیل: info@kowsar-inst.com
تلگرام: 09038778122