مکالمه - Conversation

دوره مکالمه کوتاه مدت

اطلاعات بیشتر
مکالمه - Conversation

دوره Children

این دوره ویژه رده سنی 8 تا 13 سال برگزار می گردد که شامل 13 ترم آموزشی است

اطلاعات بیشتر
دوره Children

دوره Adult

این دوره گروه سنی جوانان و بزرگسالان را دربر می گیرد که شامل 22 ترم آموزشی است

اطلاعات بیشتر
دوره Adult

دوره KIDS

این دوره ویژه کودکان 4 تا 8 سال می باشد که شامل 12 ترم آموزش است و سری کتابهای پاکت تدریس می شود

اطلاعات بیشتر
دوره KIDS

دوره Young Adults

این دوره گروه سنی 14 تا 17 سال را دربرمی گیرد که شامل 9 ترم آموزشی است

اطلاعات بیشتر
دوره Young Adults

دوره TTC

قابل توجه مدرسان زبان انگلیسی و فارغ التحصیلان داوطلب تدریس

اطلاعات بیشتر
دوره TTC