آلمانی گروهی حضوری ترمیک

آشنایی با دوره ها در یک نگاه

دوره های ترمیک سطوح A1 تا B1 هر ترم به مدت 15جلسه 90 دقیقه ای می باشد. مدت آموزش ترمیک سطوح B2 و C1  معادل 400 ساعت است.
دوره های فشرده با توجه به زمان بندی متقاضیان قابل تنظیم است.

مدرس های این دوره کارشناس ارشد آموزش زبان آلمانی و مجرب و دکترای آلمانی و Native میباشند و آموزش در این سطوح کاملا حرفه ای انجام می شود.
زبان آموزان پس از پایان هر سطح موفق به اخذ 
مدرک پایان دوره از موسسه کانون زبان کوثر می شوند.