شروع ثبت نام کلاس های تقویتی از مرداد 1402 تا پایان سال تحصیلی جدید * ریاضی فیزیک شیمی زیست زبان  عربی *

 


 ثبت نام در کلاس های تقویتی گروهی متوسطه دوم همراه تست زنی جهت آمادگی کنکور با اساتید ممتاز در آموزشگاه علمی کوثر مهرشهر

استفاده از 2 جلسه اول رایگان  


  برگزاری کلاسهای خصوصی فشرده ویژه امتحانات خرداد و شهریور 

مشاوره تحصیلی :‌

09038778122