• نشانی: کرج - مهرشهر - ابتدای بلوار ارم - قبل از خیابان رسولی روبروی درب باغ سیب - جنب آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری سبزرایانه
  • شماره تماس: 33304346 - 33302730 (026)
  • ایمیل: info@kowsar-inst.com
  • تلگرام: 09038778122