دوره KIDS

دوره KIDS


این دوره ویژه کودکان 4 تا 8 سال می باشد که شامل 12 ترم آموزش است و سری کتابهای پاکت تدریس می شود

6 فروردين , 1399'
دوره Young Adults

دوره Young Adults


این دوره گروه سنی 14 تا 17 سال را دربرمی گیرد که شامل 9 ترم آموزشی است

6 فروردين , 1399'
دوره Children

دوره Children


این دوره ویژه رده سنی 8 تا 13 سال برگزار می گردد که شامل 13 ترم آموزشی است

6 فروردين , 1399'
Adult

Adult


این دوره گروه سنی جوانان و بزرگسالان را دربر می گیرد که شامل 22 ترم آموزشی است

6 فروردين , 1399'