آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری سبزرایانه

سبزرایانه
مجوز رسمی از سازمان فنی حرفه ای کل کشور
تاسیس سال 1374
متداولترین کلاس ها: دوره 7 مهارت ICDL  و دوره حسابداری بازارکار است
هدف ما ایجاد اشتغال و پرورش نیروی متخصص است.

علوم کامپیوترفن آوری اطلاعات       حسابداریامور مالی و بازرگانی