فرانسه - French

آشنایی با دوره:

این دوره برای تمام گروه سنی علاقه مند به یادگیری زبان فرانسه است فرانسه یک زبان رمانتیک و عاشقانه است که شما می توانید به دلایل مختلفی از قبیل تحصیل، شغل و حتی علایق شخصی این زبان را یاد بگیرید.
مجموعه کتابهای Taxi به عنوان کتاب اصلی استفاده می شود.
زبان کوثر با بهره گیری از اساتید دانشگاهی کلاس های زبان فرانسه برگزار میکند.

تعداد جلسات در هر ترم سطح برای آزمون کتاب نوع سطح  ترم  هزینه (تومان)
۱۲ Niveaude’butant complet
Nouveau Taxi1
A1 ۱ ۲۷۰,۰۰۰
۱۲ Niveaude’butant complet
Nouveau Taxi1
A1 ۲ ۲۷۰,۰۰۰
۱۲ Niveaude’butant complet
Nouveau Taxi1
A1 ۳ ۲۷۰,۰۰۰
۱۲ Niveaude’butant complet
Nouveau Taxi1
A1 ۴ ۲۷۰,۰۰۰
۱۲
 de’butant
Nouveau Taxi2
A2 ۵ ۳۰۰,۰۰۰
۱۲
 de’butant
Nouveau Taxi2 A2 ۶ ۳۰۰,۰۰۰
۱۲
 de’butant
Nouveau Taxi2 A2 ۷ ۳۰۰,۰۰۰
۱۲
 Inte’rme’diaire
Nouveau Taxi3 B1 ۸ ۳۵۰,۰۰۰
۱۲
 Inte’rme’diaire
Nouveau Taxi3
B1 ۹ ۳۵۰,۰۰۰
۱۲
 Inte’rme’diaire
Nouveau Taxi3
B1 ۱۰ ۳۵۰,۰۰۰
۱۲

Inte’rme’diaire

Nouveau Taxi3
B1 ۱۱ ۳۵۰,۰۰۰
۱۲

Inte’rme’diaire

Nouveau Taxi3
B1 ۱۲ ۳۵۰,۰۰۰
۱۲
 Inte’rme’diaire
Nouveau Taxi3
B1 ۱۳ ۳۵۰,۰۰۰
۱۲
 Inte’rme’diaire
Nouveau Taxi4
B2 ۱۴ ۴۰۰,۰۰۰
۱۲
 Inte’rme’diaire
Nouveau Taxi4
B2 ۱۵ ۴۰۰,۰۰۰
۱۲

Inte’rme’diaire

Nouveau Taxi4
B2 ۱۶ ۴۰۰,۰۰۰
۱۲

Inte’rme’diaire

Nouveau Taxi4
B2 ۱۷ ۴۰۰,۰۰۰
۱۲

Inte’rme’diaire

Nouveau Taxi4
B2 ۱۸ ۴۰۰,۰۰۰
۱۲
 Inte’rme’diaire
Nouveau Taxi4
B2 ۱۹ ۴۰۰,۰۰۰
۱۲ Avanc’e Nouveau Taxi C1 ۲۰ ۴۰۰,۰۰۰
۱۲ Avanc’e Nouveau Taxi C1 ۲۱ ۴۰۰,۰۰۰
۱۲ Avanc’e Nouveau Taxi C1 ۲۲ ۴۰۰,۰۰۰
۱۲ Avanc’e Nouveau Taxi C2 ۲۳ ۴۰۰,۰۰۰
۱۲ Avanc’e Nouveau Taxi C2 ۲۴ ۴۰۰,۰۰۰
۱۲ Avanc’e Nouveau Taxi C2 ۲۵ ۴۰۰,۰۰۰

 

آشنایی با کتب این دوره:

کتاب Taxi از جدید ترین متد  و کتاب می باشد که به زبان آموزان این اجازه را می دهند در کمترین زمان به زبان فرانسوی صحبت کنند و از مطالب و موضوعات بروز و جالب نیز بهره مند شوند.
سطوح زبان فرانسه A1-A2-B1-B2  می باشد.

هزینه کلاس فرانسه در موسسه کانون زبان کوثر

عوامل مختلفی بر تعیین هزینه کلاس فرانسه موثر است. خصوصی، گروهی یا نیمه گروهی بودن کلاس ها از عوامل موثر بر هزینه دوره های آموزشی می باشند. روش و متدهای تدریس، سابقه و تجربه مدرسین از دیگر عوامل موثر بر تعیین هزینه کلاس است. شما می توانید بر اساس شرایطی که دارید دوره مورد نظر خود را انتخاب کنید و به بهترین شکل زبان فرانسه را آموزش ببینید.
برای متقاضیان آموزش خصوصی زبان فرانسه بهترین استاد خصوصی فرانسه را در اختیارتان خواهیم گذاشت. این موسسه علاوه بر امکان آموزش خصوصی در موسسه، امکان آموزش در منزل و یا موسسه شما را نیز فراهم می کند.
هزینه کلاس فرانسه

همچنین دوره های آمادگی آزمون های آموزش زبان فرانسه مختص مهاجرت و یا اخذ ویزای دانشجویی میباشد. جالب است بدانید که مدارک آزمون های DELF , DALF دیپلم زبان فرانسه میباشند که نشان دهنده شناخت عمیق دارنده این مدرک از زبان فرانسه است که مدرکی دایمی محسوب میشود .
در عوض آزمون های دیگر فرانسه همچون TCF , TEF دارای اعتبار یکساله میباشند. در صورت گذشتن تاریخ مدرک افراد میبایست دوباره در آزمون شرکت کنند. مدارک TEF q , TCF q عموما برای داوطلبان مهاجرت به کانادا مورد نیاز است.

هزینه کلاس فرانسه