آخرین خبرها

کانون زبان کوثر مهرشهر

کانون زبان کوثر مهرشهر

شروع ترم جدید کلاسهای زبان

سبزرایانه

سبزرایانه

شروع کلاسهای دی ماه آموزش تایپ و ورد

سبزرایانه

سبزرایانه

شروع کلاسهای دی ماه آموزش حسابداری و هلو و سپیدار

تعطیلی موسسه

تعطیلی موسسه

اعلام روزهای تعطیل در دیماه به علت آلودگی هوا

سبزرایانه

سبزرایانه

ICDL کلاس دیماه هفت مهارت

T.T.C

T.T.C

برگزاری دوره ی تخصصی تربیت مدرس و نحوه ی تدریس آکادمیک زبان انگلیسی توسط جناب آقای دکترمحمودی زاده استاد دانشگاه